Motorclub-Oss-geschiedenis

Oprichting Motorclub Oss

Motorclub Oss, M.C.O. is op 1 november 1971 opgericht door een aantal motorcrossers. Ze wilden van het motorcrossclubje dat zij al hadden, een officiële vereniging maken met een bestuur dat bij voorkeur geen actieve cross wedstrijden zou organiseren. Ze legden ieder 500 gulden in een pot dat als startkapitaal gebruikt kon worden. Het bestuur werd gevormd door Paul Pouwels (voorzitter), Jo van Berkom, Paul Nelissen, Jo van Veghel, Jo Strik en Wim van de Boom.

Er werden statuten gemaakt en op 1 november 1971 werd Motorclub Oss officieel ingeschreven bij de notaris. De club sloot zich aan bij de Nederlandse Motorsportbond (N.M.B.). Het clubhuis werd “het putje” aan de Willibrodusweg in Oss.
Na de oprichting in 1971 diende het bestuur van Motorclub Oss in 1972 opnieuw een verzoek in voor het gebruik van een crossterrein bij de haven, dit terrein was voorzien om te trainen en wedstrijden te organiseren. Daaropvolgend werd een terrein aan de IJsselstraat toegewezen.

De eerste wedstrijd en een nieuw clubhuis

In 1973 kwam er een bestuurswijziging. Cees Bosman werd op de jaarvergadering in het bestuur gekozen als penningmeester. Op 14 maart is bij de gemeente Oss een vergunning aangevraagd om op woensdag 5 september, dat toen een nationale feestdag was, een internationale motorcross wedstrijd te houden op het binnen haventerrein aan de Maashaven. Het was een mooi en overvol programma en een groot succes.

Het clubhuis “het putje” bleek te klein er werd een nieuwe locatie gevonden; zaal Tivoli aan de kromstraat te Oss, daar vonden vanaf dat moment ook de inschrijvingen en prijsuitreiking plaats, ook de vergaderingen van de inmiddels al zo’n 35 leden vonden in zaal Tivoli plaats.

De jaren daaropvolgend werden diverse crossen georganiseerd. Het circuit aan de IJsselstraat bleef gehandhaafd voor trainingen, veel jeugd heeft getraind op het circuit, waaronder ook John van den Berk en Dave Strijbos.

Einde havencircuit  en ontstaan van circuit “De Witte Ruijsheuvel”

Motorclub-Oss-geschiedenis

In 1978 kreeg Motorclub Oss van de gemeente Oss bericht dat er niet meer gereden mocht worden op het midden havencircuit, omdat er een koopoptie op dat stuk industrieterrein was uitgegeven. Uiteindelijk verhuisde Motorclub Oss naar het middengedeelte van de haven langs het water. In 1979 werd het bestuur uitgenodigd voor het gesprek op het gemeentehuis. Daar werd kenbaar gemaakt dat Motorclub Oss vanaf 1980 terecht kon op de oude vuilnisbelt in Oss.

Om op de vuilnisbelt een circuit te creëren was er veel werk te verzetten om dit te realiseren. Tijdens de werkzaamheden werd al gesproken over het houden van Grand Prix wedstrijden, het was toen nog een droom niet wetende dat die al in 1985 zou plaatsvinden.

De naam de “Witte Ruijsheuvel” is een eerbetoon aan de drie vuilnismannen die jarenlang op de vuilnisbelt hadden gewerkt, te weten Gerard Wittenberg, Piet Ruijs en Tonnie van den Heuvel. De officiële opening werd verricht door de toenmalige burgemeester op 4 mei 1980 met een junioren wedstrijd. In datzelfde jaar fuseerde de K.N.M.V. en de N.M.B. Het circuit werd door de deelnemers als fantastisch ervaren, dit door het hoogteverschil en de combinatie van zachte- en harde ondergrond, alles zat erin. De stortactiviteiten gingen nog volop door tot medio 1983.

Oprichting Stichting Motorcross Oss

In april 1981 is vanuit Motorclub Oss een organisatiestichting opgericht met als naam Stichting Motorcross Oss, die aan werd gesloten bij de K.N.M.V. Het eerste bestuur werd gevormd door Cees Bosman (voorzitter/penningmeester), Jan Schermer (secretaris en PR) Paul Pouwels, Jo Strik en Martien Kivit. Het doel hiervan was dat grote wedstrijden onder de stichting zouden worden georganiseerd.

Holland Cup en de eerste Grand Prix 125CC

Motorclub-Oss-geschiedenis

De Holland Cup was een organisatie die internationale zijspan wedstrijden organiseerde. Jaarlijkse organiseerde St. Motorcross Oss de Caballero Holland Cup van 1981 t/m 1993. Daarnaast organiseerde Motorclub Oss regelmatig wedstrijden om het Nederlands Kampioenschap K.N.M.V. zowel in de solo- als in de zijspan klasse.

In 1985 kreeg St. Motorcross Oss voor het eerst een Grand Prix wedstrijd in de 125CC klasse toegewezen door de K.N.M.V. en de F.I.M.. Dit was uiteraard een hele eer, maar ook een grote uitdaging. Na veel inzet van het bestuur en alle leden resulteerde dit in een mooi evenement, ruim 9.000 bezoekers passeerden de kassa’s om de toen jeugdige Dave Strijbos, John van den Berk en Jacky Martens te zien strijden om de W.K. punten. In 1989 kreeg St. Motorcross Oss opnieuw een Grand opnieuw Prix 125CC toegewezen, deze wedstrijd werd in alle opzichten een groot succes. In 1998 vond ook een Grand Prix 125CC plaats, in totaal zijn er drie Grand Prix’s 125CC georganiseerd.

Clubhuis Aengelbertlaan

Motorclub-Oss-geschiedenis

Bestuur 10 jarig bestaan

In 1989 werd door Motorclub Oss een oud schoolgebouw aangekocht van de gemeente Oss. Vergunningen werden aangevraagd, tekeningen werden gemaakt en in 1991 kon met de paasdagen begonnen worden met de bouw van het nieuwe clubhuis.

Zijspan Grand Prix’s  en vele nationale en internationale wedstrijden
In 1994 vond de eerste Grand Prix Zijspancross plaats in Oss. Een hoogtepunt was de finale van de Grand Prix Zijspancross in 1997, waar het wereldkampioenschap nog beslist moest worden. Staatssecretaris Erica Terpstra was aanwezig en mocht plaatsnemen in het zijspan. Jaren later in 2003 organiseerde St. Motorcross Oss voor het eerst de “motorcross des nations” voor de zijspannen.

Inmiddels zijn er vanaf dat moment tot aan heden vele Grand Prix’s Zijspancross verreden op Circuit de “Witte Ruijsheuvel, een geliefd circuit waar nog jaarlijks veel motorcross geschiedenis wordt geschreven. Naast de zijspanwedstrijden werden ook met grote frequentie O.N.K. solo en quad wedstrijden georganiseerd. Motorclub Oss organiseert jaarlijks 2 á 3 nationale en internationale wedstrijden van formaat.